Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Skyttegård
Tegning af Ellen Valentin

Skyttegård i Mern ejes af Uffe Pedersen.

Den ligger på Markskellet 2 og har matr. nr. 7a. I 1688-matriklen har den nr. 3.

Under Prins Jørgens Gods hed fæsteren Hans Bensen. I 1710 var han afløst af Hans Jensen. Gården lå inde i Mern by på Gl. Præstøvej Nr. 21. Den var 3-længet. Der var 8 heste og 2 køer. Hestene skulle bruges til hoveri på Lekkende, der var en ladegård under Vordingborg Ryttergods, m.m. I 1734 afløses han af Rasmus Olsen, og i 1750 hedder fæsteren Peder Svendsen. Han bliver i 1764 afløst af sønnen Svend Pedersen.

Da Nørre Mern i 1774 bliver overtaget af Lilliendal, kommer der ny fæster, Ole Larsen. Han bliver i 1777 afløst af Jens Andersen Skytte. I 1772 var 6 af gårdene i Nørre Mern brændt. Det var meningen, at de skulle have været flyttet ud; men de turde ikke bo derude på marken; så Lillienskjold måtte flytte dem tilbage i gen.

Skyttegård var ikke blandt dem, der brændte; men da der i anden omgang i 1803-10 skulle flyttes 6 gårde ud på det stykke jord, de var tildelt, var Skyttegård blandt udflyttergårdene; men Jens Skytte var død i 1799, så han oplevede ikke udflytningen. Hans kone fortsatte fæstet i 18 år med sønnen Ole J. som medhjælper.

På ”Hjemstedet” opstod et husmandssted med Hans Andersen som fæster. Ole Jensen starter som fæster i 1817, til han dør i 1860 og enken Karen Jensdatter har den i 8 år, inden plejesønnen Niels Olsen overtager den, nu som arvefæster. Han går på aftægt i 1905, og sønnen Niels Nielsen bliver arvefæster; men i 1910 er det tjenestekarlen Christian Michaelsen, der overtager fæstet. Han køber den til ejendom ret hurtigt.

Han havde gården til 1928, og deltog i mange offentlige gøremål bl. a. sognerådet; men han spillede kort på Mern Afholdshotel og tabte efter sigende gården i kortspil. Han blev efterfølgende en meget flittig daglejer.

Fra 1928 og i hvert fald til 1936 havde Ivert Ivertsen gården.

I 1945 hedder ejeren J. Fr. Larsen, og i 1950 Marius Jensen.

Knud Harling afløses i 1955 af Niels og Margrethe Bojesen. Niels Bojesen bygger ny Tektumstald i 1967. De følgende år bygges også nyt og om. I 1980 moderniseres stuehuset. De har børnene Rita, Bent, Janni og Ely.

Uffe Petersen overtog Skyttegården, der er på 21 ha, i 1994. Der var malkekvæg og lidt svin på gården, som siden er sat ud, køerne i nov. 2004. I stedet er der startet med en mindre limousinebesætning. Uffe arbejder i København i byggebranchen. Han er ugift og kommer oprindeligt fra Rønnedekanten.

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen med Holger Munks notater og Lilliendals afgiftsprotokoller som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.