Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Hestetoften  3
Tegning af Ellen Valentin

Hestetoften 3 i Stårby ved Mern ejes af Mie Belli Olsen og Bo Kristiansen. Den har matr. nr. 4b.

Ejendommen var oprindelig et parcelliststed oprettet i 1880.  Gårdmanden på Lerbakkegård Peder Pedersen, gav datteren Anne Kirstine og svigersønnen Ole Hansen, der var søn af Hans Olsen på Ågården i Stårby, en parcel, så de kunne få dem et parcelliststed på Maglemose Agre og Nordre Kragekjærs Agre ved Madevandløbet.

Stårby by havde sit overdrev nord for Madevandløbet kaldet Hæstoften, hvor bønderne høstede deres hø og satte det i hæs. Malkepigerne kom også ud på overdrevet og malkede.

De 5 husmænd i Stårby havde fået hver 2ha jord på den bedste del af overdrevet ved udskiftningen.

I midten af 1700-tallet blev der nedlagt 1 gård i Stårby, og jorden fra denne blev til 4 huse(husmandssteder). Om de alle havde jord før udskiftningen vides ikke; men det fik de ved denne i 1796.

Der er kun 2 tilbage på Stårbyvej, nr.5 og 7, og jorden er lagt til Lerbakkegård.

Stårby betyder egentlig Storby- Stormandens by. Stormandens sværd er fundet i den gamle grusgrav bag Ørslevvej 259. Der er fundet skeletter og der har sandsynligvis også været en gravhøj på Søndre Kragekjærs Agre, tæt ved den nuværende Lerbakkegård.

Men tilbage til Hestetoften 3. Ole Hansen døde i 1921. Datteren Dorthea Kirstine blev gift med Albin Ludvig Adolfsen, der var fra Bornholm. De overtog ejendommen. Han dør allerede i 1931, og Dorthea fortsætter alene hvert fald til efter 1936.

I 1945 er det Christoffer Petersen, der ejer ejendommen. Han er født på Lærkegården i Ø. Egesborg. Han kører mælk til Ørslev Mejeri med heste og vogn. Senere kører han træstammer ud af skoven for Lilliendal. Christoffer P. dør i 1980. Hans kone Marie bliver boende; men forpagter først jorden ud og sælger den efterfølgende til naboen Hans Jensen. Jorden deltager i 2003 i et jordfordelingsprojekt, hvor søen Lekkende Maglemose etableres. Her deltog den nuværende ejer Morten Apel, Nels Poulsen m. Fl.

Marie P, sælger ejendommen i 1997 til Thomas Topp.

Maria Westh og Anders Torp køber den i 2001; men sælger i 2005 til Mie Belli Olsen og Bo Nørskov Kristiansen. De har pigerne Trine på 5 og Sille på 9 år. Pigernes interesser: Katten Bella og leg med veninderne. Mie Belli O. arbejder til dagligt indenfor socialpsykiatrien i Vordingborg, og Bo Nørskov K. arbejder som opstiller på Cabelcon i Ørslev ved Vordingborg. Fritiden bruges på haven, renovering af laden og aktiviteter i idrætsforeninger.

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen med Lilliendals afgiftsprotokoller og Gitte Mortensen som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.