Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Ørslevvej  259
Tegning af Ellen Valentin

Vandy og Lisbet Jensen har en lille vingård på Ørslevvej i Stårby ved Mern.

De har haft den siden 1970. De dyrker dog kun vin til eget brug.

Det var et husmandssted, der blev oprettet i 1810 af Hans Ingvorsen, da han gik på aftægt fra Plovgård, der ligger på den anden side af Ørslevvej. Det blev udstykket fra den.

Det meste af Plovgård havde tilsyneladende været ejet af Øster Egesborg kirke i 1700-tallet.1/4 havde været ejet af Vordingborg Ryttergods.

Fæsteren fra 1731-1778 hed Christen Nielsen. Han havde været gift 3 gange og fik 20 børn. Det var lidt uhørt dengang. (Lidt mere almindeligt 100 år senere). De fleste overlevede vist nok, der var hvert fald 20, der blev døbt. Han døde i 1778 (70 år gl.).

Efter auktionen på ryttergodset var Stårby solgt til Lilliendal. Han havde været fæster på Lilliendal, hvilket sønnen Mads Christensen fortsatte med til1789.

Nu blev Morten Hemmesen (Hemmingsen) fæster, og i 1797 kom Hans Ingvorsen til, til han gik på aftægt på husmandsstedet, der blev udskilt i 1810.

Tilsyneladende fik han aldrig bygget sit hus; men må være blevet som aftægtsmand på Plovgård til han døde i 1826.  Han betalte sine afgifter i de forløbne 16 år; men så gled jorden tilbage til Plovgård til Lars Olsen, der døde i 1834. Enken Birthe Pedersdatter havde begge matrikelnumre til 1854, da hendes søn Peter Larsen overtog Plovgård.

I 1856 blev husmandsstedet igen udskilt. Det var nu en tømrer Hans Jensen, der opførte det og drev det som husmandssted til 1890, hvor hans datter Maren Caroline Hansen overtog det til børnehjem. Der var 2 plejebørn. Maren C. blev gift med Christian Munch; men i 1898 overgik fæstet til Niels Nielsen. I 1901 blev Johan Rasmussen arvefæster, og i 1913 var det hans søn Emil Rasmussen, der overtog arvefæstet lige til 1970.

Lisbet og Vandy Hauballe Jensen købte det i 1971. Der var hverken vand, strøm eller kloak; men prisen var også kun 35.000 kr. for hus og 3 tdrl. Huset blev gennemgribende restaureret, inden de flyttede ind i august 1972 og har boet der siden. De har fået 3 børn, og Lisbet har passet et utal af børn de sidste 30 år. Vandy er tømrer.

Kilde: Vagn Boberg Nielsen, der har været nabo til ejendommen i 40 år har samlet det med Holger Munks arbejdspapirer og Lilliendals afgiftsprotokol som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.